about
1888'den bu yana şanlı, şerefli bir geçmiş

İzmir Atatürk Lisesi

Okulumuz, 1888 yılında yanan eski adliye binasında (bugünkü valilik binasının bulunduğu bölgede 120 öğrenci ile birlikte 5 yıllık mekteb-i idadi (ilkokul) olarak eğitim-öğretime başlamıştır. İlk müdür Tarih Coğrafya öğretmeni Abdurrahman Bey’dir. Okulumuz, 1890 yılında 7 yıllık idadi olmuştur.İkinci meşrutiyetten sonra 1910 tarihinde dönemin Milli Eğitim bakanı Emrullah Efendi zamanında sultani (lise) olmuştur. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sırasında eğitim-öğretime ara verilmiş ise de Cumhuriyet dönemine kadar Mekteb-i Sultani olarak İzmir gençlerine eğitim - öğretim hizmeti sunmuştur. Bu süre içinde Halit Ziya UŞAKLIGİL, Ahmet HAŞİM, Mahmut ESAT, Selim SIRRI, Mustafa RAHMİ, eski başbakanlardan Şükrü SARAÇOĞLU ve daha bir çok değerli şahsiyetler okulumuzda öğretmen olarak görev yapmıştır. Cumhuriyet dönemi ile birlikte 1922-1923 eğitim-öğretim yılında okulumuz lise olmuştur. İzmir Erkek Lisesi, İzmir Birinci Erkek Lisesi adlarını alan okulumuz 1942 yılında İzmir Atatürk Lisesi adını almıştır. Adını aldığımız büyük Atatürk 1932 yılında bizzat okulumuzu ziyaret etmiştir. Lise olduktan sonra ilk müdür mezunlarımızdan Rıdvan Nafiz Bey’dir. 1993-94 Eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise olan okulumuz, 1997-98 eğitim-öğretim yılında da Anadolu Lisesi olmuştur. Okulumuz, İzmir ili, Konak ilçesi, Alsancak semtinde, Lozan Meydanı üzerinde bulunmaktadır.

not found
Mustafa Kemal Atatürk'ün

Okulumuzu Ziyareti

Cumhuriyet 10 yaşına doğru koşuyordu. Atatürk ilden ile, devrimden devrime. Okul ziyaretleri ise sürüyordu. 1 Şubat 1931 yine gençlerle Atatürk’ün buluştuğu gündü. Atatürk, öğleden önce İzmir Erkek Lisesini ziyaret etti ve sınıflara girerek dersleri dinledi. İkinci sınıfta matematik dersinde öğrenciye bir problem sordu ve verilen yanıttan memnun kaldı. Üçüncü sınıfta Türkçe dersi vardı. Öğrenci, Ziya Gökalp’in bir şiirini okudu ve açıkladı. Atatürk, bu açıklamayı dikkatle dinledi ve çok memnun oldu. Bu sırada talebeye Ziya Gökalp hakkında bazı sorular sordu. Öğrenci de bildiklerini anlattı. Son sınıfta Edebiyat dersinde öğrencilerden biri kompozisyon ödevi olarak, Menemen gericilik olayı dolayısıyla “Devrimin erdemi” hakkında yazdığı parçayı okudu. Atatürk, öğrencinin ileri sürdüğü düşüncelerden çok duygulandı ve mutlu oldu. Atatürk, okuldan ayrılırken Müdür Hilmi Bey'e “daha önce de okula geldiğini, ancak bu sefer çok değişmiş bulduğunu söyledi.”. Memnundu... Atatürk, okulda kırk dakika kaldı ve öğrenciler tarafından coşkulu bir şekilde alkışlandı. Atatürk’ün ders dinlemesi ve yoklama yapması fotoğraflarla tespit edildi.

Marşımızda da Dediği Gibi;

Nurlu mefkuremize Lise hayat veriyor,
İlim bizim aşkımız, Türklük bizim şanımız,
Gideceğimiz yolu Gazi’miz gösteriyor,
Yaşasın Türk Milleti, yaşasın vatanımız.

not found not found
İzmir'in en köklü, en yüksek puanlı

Lisesi: İAL

İzmir Atatürk Lisesi karma, gündüzlü, tekli eğitim öğretim yapan bir Anadolu Lisesi’dir. Erkek öğrenciler ve kız öğrenciler için yatılı kısmı bulunmaktadır. Eğitim sabah 8’de başlar, öğleden sonra 15.10’da sona erer. Rıdvan Nafiz binasında yer alan öğrenciler 12.00 - 13.00, Merkez Bina ve Abdurrahman Bey Binası’nda yer alan öğrenciler de 11.00 - 12.00 saatleri arasında öğle tatili yapmaktadır. 2010, 2011 ve 2012 SBS'de Yerleştirme Sonuçlarına göre 17 senedir İzmir'in en yüksek puanlı Anadolu lisesi olan Bornova Anadolu Lisesi'ni geçmiştir. (Kaynak: Wikipedia)