464 80 61

Kültür Mh. Lozan Meydanı No:4 Konak İzmir

info@ial1888.org

İzmir Atatürk Lisesi

İZALEV

İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı

Vakfımızın tarihçesi ilgili bilgileri en doğru şekilde sizlere ulaştırmak adına Onursal Başkanımız Sn. Avukat Haluk Baykent’e “Vakfımızın kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili kendisinden bilgi alma isteğimizi ilettik” İnternet sayfamızın hazırlanmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek aşağıdaki bilgileri bizlerle paylaştı. Bu paylaşım için kendisine teşekkür ediyoruz.

Okulumuzdan yetişenler ilk olarak 1928 yılında kurulan “ İzmir Lisesinde Yetişenler Cemiyetin”de toplanmışlardı. O zamanlar Okulumuzun adı “İzmir Erkek Lisesi” idi. Cemiyet 1981 yılında kapandı.

1984 yılının pilav gününde bir kuruluş içinde yeniden toplanmak gündeme geldi. O gün Okul Müdürü Doğan Kutlu’nun odasında yapılan konuşmalar ve öneriler sonunda Vakıf kurulmasının  yapılması düşünülen hizmetler yönünden, daha uygun olacağına karar verildi.

Hazırlanan vakıf senedinin noterlikte bir gün içinde imzalanması zorunluluğu olduğundan Vakıf Senedine aynı gün toplanıp imzalayabilenlerin isimleri yazılabildi.Böylece kurucular kurulu Sn. Haluk Baykent, Sn. Kadri Subay, Sn. İsmail Hakkı Onat, Sn. Nejat Atatuş, Sn. Muammer Yurdakul, Sn. Erol Mavi, Sn. Rami Ayhan, Sn. Abdullah Necdet Göktepe, Sn. Hüseyin Sermat,Sn Latif Çağlayan, Sn. Hasan Yılmaz Özcanlı, Sn. Salim Zeytincioğlu, Sn. Mehmet Füzün, Sn. Mehmet Vecdi Özsöz, Sn. Ali Enver Ege,i Sn. Ahmet Hulusi Kandar, Sn. Mehmet Arslanalp, Sn. Enver Haydaroğlu, Sn. Onur Postalcı, Sn. Hüseyin Atilla Zağpuş, Sn. Hasan Durmuş Postacı, Sn. Koray Derman, Sn. Fikret Zühtü Ural, Sn. Ali Nazım Beyhan, Sn. Hakkı Ertan Sutekin, Sn Fevziye Ertuna,   Sn. Mustafa İlhan  Soysal ve Sn. Mehmet İskender Özturanlı idi.

Haluk Baykent’in başkanlığında hazırlanan İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı senedi, İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesince 30.12.1985 tarihinde tescil edildi.

Vakıf senedindeki geçici 1. maddeye göre Yönetim Kurulu Vakıf ilk genel kurul toplantısına kadar Başkan Haluk Baykent, sn. A. Necdet Göktepe, Sn. İskender Özturanlı, Sn. Prof. Baha Taneli, Sn. A. Nazım Bayhan’dan oluştu.

Vakıf ilk genel kurul toplantısı kurucu üyelerin katılımıyla 30.04. 1986 tarihinde İzmir Atatürk  Lisesi Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Genel kurulda seçilen yönetim kurulu görev bölümünü şu şekilde gerçekleştirdi.

 Başkan      Av. Haluk Baykent     

 2. Başkan Sn. Necdet Göktepe (Sanayici)

 Yazman     Sn.Dr. Rahmi Ayhan (Diş Doktoru)

 Üye            Sn. Prof Baha Taneli(ÖğretimÜyesi)

 Üye            Sn. Ahmet Kantar (Em. Öğretmen)

 Üye            Sn. Av.Fikret Ünal

 Üye            Sn. Hasan Özdemir (Okul Müdürü)

 Vakıf yönetimi,hızla okulumuzda yetişenlere ulaşma ve üye kaydı çalışmasına girmişti.

 Bu çalışmalar sürdürülürken Eğitim,araştırma,Burs ve Ödül yönetmelikleri hazırlanmış,gerek lisemizde okuyan ve gerekse okulumuzu bitirip üniversitede okuyan belli nitelikleri taşıyan öğrencilerine burslar verilmeye başlanmıştı.Yine belirli koşulların oluşması durumunda başarılı öğrencilere ödüller verilmişti.

 Bunların yanı sıra 1987 yılında Rıdvan Nafiz Edgüer binasının girişline Atatürk köşesi yaptırılmış,okulumuzun gereksinimleri,Vakfın olanakları oranında karşılanmaya çalışılmıştı.

Üyelerimizi bir araya getirmek amacı ile konaklamalı geziler toplu yemekler ve vapur gezileri düzenlenmişti.

 50. mezuniyet yılını bitirenlere plaket verilmişti.

 Bütün bu çalışmalar ilerleyen yıllarda da aralıksız sürdürülmüştür.

 Vakıf çalışmalarını birlikte yürütmek üzere “Sosyal Etkinlikler ve Tanıtım Komitesi” ile “Almanak Komitesi” kurulmuştur. 

 Sn. Metin Tozkoparan,Sn. Erkan Sutekin, Sn. Atagün Vardar,Sn. Sevcan Karabay,   Sn, Atilla Börühan, Sn. Cenap Börühan, Sn. Feyzi Özcanlı, Sn. Tuna Baran ile öğretmen İdil Görgülü ve Sn. Birnur Gökçe’den oluşan Sosyal Etkinlikler Komitesi üyesi arkadaşlarımız, uzun süre tam bir özveri ile,etkin ve yararlı çalışmalar yapmışlardır.

 Özellikle Okulumuzun 100. kuruluş yılı 1988 yılında yoğun bir katılım ile görkemli bir şekilde kutlanmıştı.Bando eşliğinde heykele topluca gidilerek çelenk konulmuştur,okul bahçesinde çok yoğun katılımlı tören ve şenlik yapılmış, akşamı Balo düzenlenmiş,şiir ve anı yarışması yapılmıştı.TRT’de yarım gün okulla ilgili, yayın yapılmıştı.Okulda müdürlük ve iki yılı aşkın öğretmenlik yapanlara plaket verilmişti.

Yönetim kulu üyeleri Sn. Ahmet Kantar ve Sn. Nazım Beyhanın ile diğer öğretmenler Sn. Reşat Derici,Sn. Kamil Fazlıoğlu, Sn. İdil Görgülü, Sn. Nazım Beyhan,Sn. Asiye Balkaç, Sn.Birnur Gökçe, Sn. Ayşe Nur Ökten, Sn. Selma Kındıroğlu,  Sn. Mustafa  Kırant, Sn. Yüksel Unsur, Sn. Bahire Bayram’dan oluşan Almanak Komitesi 100. yıl Almanağı hazırlığı olarak özverili çalışma yapmışlardır.

Bu amaçla:

Okulun ilk mezunlarından başlayarak bütün mezunların saptanması için okul arşivleri taranmış, Arap harflerini bilen öğretmenlerimizin ödenemez çabaları ile kayıtlar, Türk Abece’sine çevrilerek yıllara göre listeler hazırlanmıştır. Listede yer alan isimlerin özgeçmişlerini sağlamak için ansiklopediler, fakülte yıllıkları taranmış, adresleri saptanabilenlere yazılar yazılarak özgeçmişleri ile birlikte tanıdıkları mezunların isim ve adresleri istenmiştir.Ulaşabildiklerimizin verdikleri bilgiler ile Almanak taslağı, sahife düzenlemeleri ile hazırlanmıştır. Kabul edersiniz ki,tamamen amatör bir ruhla yapılan bu özverili, çalışma çok uzun bir zaman almıştır.

Özellikle 1934 yılına kadar soyadı uygulaması olmadığı düşünülürse, kimlik tespitinin zorluğu takdir edilecektir.

Ancak, üzülerek belirteyim ki basılması aşamasına  gelindiğinde okulumuzu bitirenlerden 8 kişi hariç, katılım payları alınamadığı gibi, sponsorda bulunamamıştı ve girişim bu noktada durmuştu.

Yapılan hazırlıklar vakıf arşivinde saklıdır.

Bu aşamada vakıf çalışması olarak, yapılan bağışlara teşekkür anlamında verilmek üzere, anahtarlık, rozet, araba ve çanta çıkartmaları yapılarak dağıtılmıştır.

1987 yılında üyemiz Sn. Haluk Gençtuğ’un ilgisi ile Sn. Duriye Akın tarafından çok değerli bir taşınmazın mülkiyeti vakfımıza bağışlanmıştır.

İleriki yıllarda Sn. Av. Fikret Ünal, Sn. Rıdvan Gürkaymak, Sn. Atilla Börühan, Sn. Hasan Aktaş, Sn. Tuna  Baran, Sn. Necdet Özbelge, Sn Burhan Demirbulak, Sn. Erkan Sutekin, Sn. Hamit Şentürk 10 yıl içinde değişik dönemlerde yönetim kulunda görev almışlardır.

1989 yılındaki büyük gelişimimizde okul konferans salonunun restorasyonu olmuştur.

Harap durumda olan okulumuz konferans salonunun tepeden tırnağa elden geçirilmesi ve onarılması öncelikli bir zorunluluk idi.

Bu nedenle 21.03.1990 tarihli Okul Müdürlüğüne verdiğimiz yazı ile “varolan salonun temelden güçlendirilip onarılarak,” binanın her türlü kültür ve sanat etkinliklerine uygun hale getirilmesi,sahne arkası düzenlemesinin (soyunma odası, tuvaletler, kulis ve bekleme salonu) vakfımız tarafından yaptırılması, yapılıp tamamlanacak Eğitim, Sanat ve Kültür etkinlileri ve Merkezinin yönetiminin,okul müdürlüğünce ve sırası ile  yönetilecek hizmetler dışında, vakfa bırakılması için gerekli izin alınması istenmiştir.Yazımız okul müdürlüğü tarafından Konak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve sırası ile İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve İzmir Valiliğine iletilmiş ve Valilik onayı ile yazımızdaki isteklerimiz kabul edilmiştir.

Uygulamaya geçen yönetimimiz tarafından işin yapımı ihale ile yine okulumuz mezunlarından Sn. Murat Özdemir’e verilmiştir.Sn. Murat Özdemir tam bir özveri ile işin yapımını üstlenmiştir.

Bağış ve katkıların istenilen ve gereken miktarda olmaması nedeni ile Vakfın içinde bulunduğu parasal sıkıntı düzenli ve verimli çalışma ortamını yükleniciye sağlatamamıştır. Ancak Sn. Murat Özdemir hiçbir yakınmada bulunmadan üzerine düşen görevi aksatmadan yürütmüştür.Ne var ki olanaksızlıklar işin yapım süresini uzatmıştır.Yinede binanın temelleri sağlamlaştırılmış, taban ve tavan yapısı tamamen yenilenmiş, koltuklar yenilenerek takılmış ve koltukların arkalarına bağışta bulunanların isimleri yazılıp plakalar takılmıştır.(Ancak üzülerek ifade edeyim ki bu plakalar sonradan sökülmüş ve söktürülmüştür.) Sahne düzenlemesi, giriş ve vestiyer bölümü, fuaye, giyinme odası, duşlar, tuvaletler, elektrik kabloları yapılmış ve döşenmiş ve nihayet salon hizmete hazır hale getirilmiştir. Salonun, fuayenin ve soyunma odaları ile vakıf odasının tamamının tabandan ısıtma sistemi ve kazan dairesini gerek malzeme ve gerekse işçiliğini karşılayarak, Sn. Necdet Göktepe yaptırmış, vakfa ve okula hediye etmiştir.

İlerleyen yıllar içinde, okul bahçesine 75 adet çınar 100 adet demir ağacı ve 100 adet süs ağaçları diktirilmiş Yamanlar dağında 2000 fidan ile İzmir Atatürk Lisesi Ormanı’nın temelleri atılmıştır.

Eğitim, Sanat ve Kültür Merkezi’nin bitiminden sonra yaptırılan binanın Okul Yönetiminin eğitim çalışmaları ve Vakıf Yönetiminin bilgisi ve izni dışında, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Konak Milli Müdürlüğü ve Kaymakamlığından izin aldıkları ileri sürülerek değişik kuruluşların salonda toplantılar yapması üzerine durum yazı ile İzmir Valiliği’ne bildirilmiş, İzmir Valiliği İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konak Kaymaklık ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile “bundan böyle “Valiliğin bilgisi ve imzası alınmaksızın salonun başka amaçlarla hiçbir kurun ve kuruluşa verilmemesi” bildirilmiştir

Dönemimizde bir sorunda okulumuzun ismi üzerine doğdu.Okulumuzun Anadolu Lisesi statüsüne girmesinden sonra  Konak Kaymakamlığı yada Milli Eğitim müdürlüğünden gelen yazılarda okulun ismi “Konak Atatürk Anadolu Lisesi” olarak geçiyordu. Okulumuzun isminin “İZMİR ATATÜRK LİSESİ” olduğu yolundaki uyarılarımıza karşın bu tutumun devam etmesi üzerine durum Milli Eğitim Bakanlığı’na yansıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlana genelge ile (Edirne Lisesi, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, Haydarpaşa Lisesi ve Pertevniyal Lisesi ile birlikte) kuruldukları yıl ve yetiştirdikleri nitelikli öğrencileri ile gelenekleri  oluşmuş, eğitime önemli katkılar sağlayan İZMİR ATATÜRK LİSESİ’nin mevcut isimleri ile adlandırılmaları bildirilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.izalev.com/

ial1888org